Faydalı Linkler:

CEDAW Komitesi http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/committee.htm
Mor Çatı www.morcati.org.tr

KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği)

www.kahdem.org.tr
Kadının Statüsü Komisyonu http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
BM Kadın Ana sayfası http://www.unwomen.org/
Kadın Erkek Eşitliği Yönetim Komitesi (CDEG) http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/04CDEG/index_en.asp
Insan Hakları Ortak Platformu www.ihop.org.tr
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü www.saglik.gov.tr/ACSAB
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü http://www.ksgm.gov.tr/
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü http://www.athgm.gov.tr/tr
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) http://kasaum.ankara.edu.tr/
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı http://sosbilens.ankara.edu.tr/index.php?bil=anabilim&durum=5&menu=1&ens_birim=4000
Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr
Uçan Süpürge www.ucansupurge.org
Bianet Kadının Penceresi http://www.bianet.org/kadin
Filmmor www.filmmor.com
Kazete www.kazete.com.tr
Feminist Yaklaşımlar www.feministyaklasimlar.org
Biz Erkek Değiliz İnisiyatifi www.bizerkekdegilizinsiyatifi.blogspot.com
İstanbul Feminist Kolektif http://www.istanbulfeministkolektif.org
Amargi Kadın Akademisi  http://amargi.org.tr/