BM Kadının Siyasete Katılım Oranı 2012 Raporu açıklandı: 96 ülkelik listede 90. sıradadayız!
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin son raporuna göre siyasetteki kadın ortalaması hala oldukça düşük. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Parlamentolararası Birlik’in ortak bir çalışma ile hazırladığı ‘Siyasette Kadın Raporu 2012’ iki gün önce yayınlanmıştır. Rapora göre, dünya genelinde kadın parlamenter oranı geçen yıldan bu yana sadece yüzde 0.5 yükselmiştir. Rapor, aynı zamanda kadınların dünya genelinde siyasete katılım oranlarını ülkelere göre gösteren bir harita da yayınlamıştır.
Birleşmiş Milletler Kadın Birim Başkanı Michelle Bachelet listenin açıklandığı basın toplantısında ‘Bugün dünya liderlerini kadınların siyasete katılımını arttırmaya çağırıyorum, kota uygulamasına geçiniz. Demokrasi ancak kadınların siyasete tam ve eşit katılımıyla mümkündür.’ dedi ve kadınların siyasete eşit bir şekilde katılımını arttıracak kotaların önemini vurguladı. Rapor, kotaların kadınların siyasete katılım oranının üzerindeki pozitif etkisine de değinmektedir. Geride bıraktığımız yıl içerisinde, seçim yapılan 59 ülkeden 17 tanesi bu konuda kota uygulamış ve kota uygulayan ülkelerde kadının siyasete katılım oranı yüzde 27’ye çıkarken, uygulamayanlarda yüzde 16’da kalmıştır.
Raporda ve haritada, Türkiye’de kadının siyasete katılım oranına bakıldığında ise bu konuda kat etmemiz gereken çok yol olduğunu görüyoruz. Türkiye, yüzde 14.2 ile kadınların mecliste temsil edilme oranında 88.sırada yer alıyor. Raporda Türkiye’nin  550 sandalyeli meclisinde 78 sandalyenin kadın vekillere ait olduğu belirtiliyor. Kadınların kabinede temsil edilme oranlarına bakıldığında ise Türkiye, yüzde 4 oranı ile 90. sırada bulunuyor.
Haritaya göre dünyada kadınların mecliste yer alma oranlarının ortalaması yüzde 19.7. Kadınların mecliste en çok temsil edildiği bölgelerin ortalamalarına bakıldığında ise en başta yüzde 42 ile İskandinav ülkeler gelirken, onları yüzde 22.6 oranıyla Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri takip ediyor.
Mecliste en az kadın milletvekili oranına sahip bölge yüzde 11.3 ile yine Arap ülkeleri. Kadın bakanlara bakıldığında ise ilk 4 sıranın İskandinav ülkeleri tarafından paylaşıldığı, bu ülkelerde (Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda) kabinede yer alan bakanların yüzde 50'den fazlasının kadın olması dikkati çekiyor.

 

 

 

 

 

 

KA.DER’in hazırladığı Türkiye’nin Temsilde Kadın-Erkek Eşitsizliği Karnesi’nde Türkiye yine sınıfta kaldı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), Türkiye’nin Temsilde Kadın –Erkek Eşitsizliği Karnesi’nin beşincisini  açıkladı. Ancak, daha önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye temsilde kadın-erkek eşitlğinde yine sınıfta kaldı.
• 12 Haziran 2011 Genel  Seçimleri’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki koltukların ancak % 14.3’ü kadınlar tarafından doldurulabildi.
• Hükümette 25 erkek, 1 kadın bakan bulunmakta.
• Türkiye’de 2898 erkek belediye başkanı, 26 kadın belediye başkanı bulunmakta.
• 80 erkek vali, 1 kadın vali görev yapmakta.
• 98 erkek rektör, 5 kadın rektör bulunmakta.
• 185 büyükelçiden sadece 21’i kadın.
• 34145 erkek muhtar, 65 kadın muhtar bulunmaktadır.
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda, Yargıtay’da ve Sayıştay’da ise hiç kadın yok.
• DİSK, TÜRKİŞ, HAK-İŞ, KAMU-SEN, MEMUR-SEN, TOBB, MÜSİAD, TZOB, TESK yönetim kurullarında da kadın üye bulunmamaktadır.

KA.DER’İN hazırladığı karne aynı zamanda kadınların  çalışma yaşamındaki  durumu hakkında da önemli bilgiler vermektedir.
- Türkiye’de çalışan kadın sayısı: 6,7 milyon.
- Kadın işsizlik oranı: %13 
- Türkiye’de kadın istihdam oranı: %24
- Türkiye’de kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı: %58. Yani çalışan kadınların yarısının sosyal güvencesi yok. 
Kaynak: TÜİK Çalışma Hayatı Verileri
- Üst düzey yöneticilerin (genel müdür düzeyi) %23’ü kadın, %77’si erkektir.
- Orta düzey yöneticilerin (müdür düzeyi) % 22’si kadın % 78’i erkektir.
- Alt düzey yöneticilerin (şef düzeyi) %21’i kadın, %79’u erkektir.
- Üst düzey yönetici kadın oranı özelde % 22,8 iken, devlette % 6,8’dir.
Kaynak: TİSK, Kadın Yöneticiler Anketi, 2009 Eylül
Daha ayrıntılı bilgi ve istatistiklerin tamamı için KA.DER’in hazırladığı ‘Kadın İstatistikleri 2011-2012’ raporuna ulaşabilirsiniz.
 

Resmi Verilere Göre Türkiye’de Kadına Karşı Şiddet

• Türkiye’de resmi rakamlar, son yedi ayda 226 kadının öldürüldüğünü, 478 kadının tecavüze, 722 kadının tacize uğradığını gösteriyor.
• 6 bin 423 kadın ise aile içi şiddet nedeniyle hastaneye başvurmuştur.
• Verilere göre, kadına yönelik cinsel saldırı suçlarında son beş yılda yüzde 30 artış meydana gelmiştir.
• Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi kayıtlarına göre, Şubat 2010- Ağustos 2011 arasındaki 19 ayda 78 bin 488 aile içi şiddet vakası yaşandı. Bu da, kayıtlara geçen haliyle her 10 dakikada bir aile içi şiddet olayının yaşandığı anlamına geliyor.
• Resmi rakamlara göre, 2006’da 663; 2007’de 1011; 2008’de 806; 2009’un ilk altı ayında 950 kadın öldürüldü.
• Yılda yaklaşık 2000 boşanma başvurusunun yapıldığı İstanbul’da başvuruların yüzde 85’inin nedeni  ‘şiddet’.
• Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de kadınlara yönelik cinayet oranı son istatistiklere göre, 2002 ile 2009 yılları arasında yüzde 1400 artış gösterdi.
• 2007’deki verilere göre her üç kadından biri fiziksel şiddet görüyor. Kocalarından boşanmış kadınların fiziksel şiddet deneyimi yüzde 78.
• Sadece cinsel şiddete maruz kalanların oranı yüzde 15.
• Kentte kadına yönelik fiziksel şiddet oranı yüzde 38, kırsal kesimde yüzde 43.
• 2011’de koruma talep ettiği, savcılığa veya polise şikayette bulunduğu halde ya da sığınma evlerine yerleştirildiği halde 11 kadın öldürüldü, 3 kadın ağır yaralandı.
• 2011’de tecavüz vakaları yine basına az yansıyan haberlerdendi. Buna rağmen, 102 kadın ve 59 kız çocuğunun tecavüze uğraması basında yer buldu.

 


Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’nde Sondan 14. Sırada

• Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu 2011 yayınlandı. Altıncısı yayınlanan ve 135 ülkenin incelendiği raporda Türkiye sondan 14. sırada yer alıyor. İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin listenin başında yer aldığı araştırmada ülkeler kadınlar ve erkekler arasındaki ekonomiye katılım, fırsat eşitliği, eğitime erişim, sağlık ve hayatta kalma oranı ve siyasal güç alanlarında ortaya çıkan farklar açısından inceleniyor. 

• Avrupa Birliği’nin 2010 Ekim/2011 Ekim dönemini kapsayan ilerleme raporunda ‘kadına’ geniş yer verilmiştir. Kadınların iş gücüne katılımı 2009’da yüzde 26’dan 2010’da yüzde 27.6’ya yükselmiştir. 2011 seçimlerinde kadınların parlamentoya katılımı yüzde 9’dan yüzde 14’e yükselmiştir. 

 

Aylık Verilerle Türkiye’de Kadına Karşı Şiddet

Bu bölümde Türkiye’de kadına karşı şiddet konusundaki istatistikî bilgiler aylık güncellemelerle dikkatinize sunulacaktır.
• 2012’nin ilk ayında 12 kadın öldürüldü, 26 kadın ve iki çocuğu yaralandı. 10 kadına tecavüz edildi, 35 kadın tacize uğradı. (Kaynak: www.bianet.org)

• 2011’in aralık ayında 14 kadın eşi tarafından öldürüldü, 34 kadın yaralandı. 15 kadın tecavüze uğradı, 16 kadın taciz edildi. (Kaynak: www.bianet.org)

 

Şiddet Nedeniyle Hayatını Kaybeden Kadın Sayısında Azalma

 

Son dört yılda şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadınlara ilişkin rakamları kamuoyu ile paylaşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı rakamlarda ciddi bir düşüş yaşandığının ve bu azalmanın da kanuni düzenlemeler ve korumaların faaliyete geçmesi ile başarılabildiğini belirtti. Bakanlık tarafından sunulan rakamlara göre şiddet nedeniyle hayatını kaybeden kadın sayısı 2009 yılında 108, 2010 yılında 106, 2011 yılında 99, 2012 yılında ise 56 olarak kaydedilmiştir. Bakanlık tarafından açıklanan bir diğer önemli veri ise Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, verilen tedbir kararlarına göre 4 bin 48 kadının koruma altına alınmış olmasıdır. Ayrıca, mahkeme kararıyla 29 bin erkek için de evden uzaklaştırma kararı verilmiştir. (haber.stargazete.com)